Мој блог носи наслов етномузика. Пошто предајем етномузикологију у школи, овај блог би требао да омогући ученицима да на једном месту имају градиво које треба да савладају. Из овог предмета не постоји уџбеник за средњу школу, већ су предавања сакупљена из више извора. Дакле, можда би из ових блогова могле да настану скрипте које би ученицима помогле у упознавању са вокалном и инструменталном традицијом Србије и Балкана.


Advertisements